Technologia

Zjawisko ablacji

Proces czyszczenia laserowego ściśle związany jest z tak zwanym zjawiskiem ablacji laserowej, czyli rozerwania wiązań atomów za pomocą skupionej wiązki światła. Zjawisko to powoduje przejście ciała stałego w stan gazowy lub plazmy z pominięciem stanu ciekłego.

Wiązka lasera jest złożona z tysięcy fotonów, które uderzają w czyszczoną powierzchnię. Każdy foton zderza się z powierzchnią powłoki, co powoduje wzbudzenie pojedynczych atomów, które zderzając się wzajemnie zwiększają temperaturę, a tym samym energię. W momencie, w którym wytworzona w ten sposób energia przekracza próg krytyczny dochodzi do rozerwania połączeń pomiędzy atomami powłoki. Zachodzi wówczas zjawisko sublimacji, czyli przejścia rozerwanych struktur ze stanu stałego w stan gazowy lub w plazmę. Dodatkowo podczas odparowania powłoki generowana jest fala akustyczna. Porusza się ona w kierunku podłoża, jednak po odbiciu od granicy pomiędzy nim a warstwą zanieczyszczenia zmienia swój kierunek i dodatkowo pomaga w unoszeniu się cząstek w powietrze.

Proces ablacji szczegółowo
Proces ablacji szczegółowo
Proces ablacji szczegółowo

Głównym atutem oczyszczania laserowego jest brak inwazyjności w strukturę materiału oczyszczanego. Przy odpowiednim dobraniu parametrów lasera można w bezpieczny, a przede wszystkim precyzyjny sposób usuwać zanieczyszczenia z praktycznie każdej powierzchni nie zmieniając jej struktury. Dostosowanie mocy lasera daje możliwość podniesienia wydajności pracy, a zatem szybkiego oczyszczenia powierzchni, nie wymagającego dodatkowych procesów przygotowawczych.Technologia ta najczęściej wykorzystywana jest do oczyszczania powierzchni stopów metali z rdzy, tłuszczy czy farby, jednak świetnie sprawdza się również w tak delikatnych materiałach jak drewno czy zabytkowe kamienne freski. Wielkość czyszczonych obiektów również nie jest tutaj ograniczająca, gdyż odpowiednio ustawiając szerokość wiązki jesteśmy w stanie zapewnić precyzyjne czyszczenie nawet drobnych elementów.

Dodatkowym atutem tej innowacyjnej metody oczyszczania jest jej ekologiczność. Podczas oczyszczania laserem nie wykorzystuje się żadnych dodatkowych środków chemicznych czy ściernych, a powstałe opary z usuwanej powłoki zostają pochłonięte przez profesjonalne wyciągi i utylizowane. Ze względu na wysoką skuteczność i szybkie tempo oczyszczania laser czyszczący zużywa również nieporównywalnie mniejszą ilość prądu w porównaniu z klasycznymi metodami czyszczenia.